Christoffersen & Knudsen A/S

Renovering af badeværelser, Holmebæk Huse

Velkommen til information om renovering af badeværelser


Renoveringsprocessen...

Så har efteråret meldt sit indtog, men vi kører videre på fuldt tryk.

Selve renoveringen i hver enkelt bolig er sat til at vare ca. 6 uger.

Arbejdet omfatter i hovedtræk:

 • De- og genmontering af sanitet og radiatorer
 • Udskiftning af belysningsarmatur
 • Afhugning af eksisterende klinkegulve
 • Ophugning af betonslidlag omkring gulvafløb
 • Udskiftning af gulvafløb
 • Tilstøbning omkring nye gulvafløb
 • Etablering af fald på eksisterende betonslidlag
 • Etablering af mekaniske ventilatorer
 • Afkortning af døre til badeværelser
 • Malerbehandling af vægge, dør, karme og rør
 • Etablering af vådrumsmembran på gulv og sokkel
 • Nye klinkegulve og sokler

Beboer tilvalg:
Der vil være mulighed for, at beboere kan vælge fliser/klinker. Alle berørte beboere vil få et tilvalgsskema med mere information om hvilke der kan vælges imellem.