Christoffersen & Knudsen A/S

Renovering af badeværelser, Holmebæk Huse

Nyheder/Informationer

12. december 2018

Jul og nytår

Vi arbejder ikke i boligerne mellem jul og nytår. De igangværende boliger, vil få monteret deres toilet, midlertidig, så man kan benytte toilettet i juleperioden. DOG MÅ BADET IKKE BENYTTES!. De berørte boliger vil få besked pr. brev i postkassen.
Nøgler
: Vi indsamler nøgler fra nøglebokse og lader boksen stå åben i juleferien. Dermed håber vi at mindske hærværk og indbrud i perioden.
______________________________

Vi er stødt ind i en del boliger med skimmelsvamp og dette betyder ændringer i planlægningen mht. opstart i de forskellige boliger. Yderligere kan processen i den enkelte bolig kræve lidt længere tid, hvis vi støder på badeværelser, hvor vi f.eks. skal skifte alle vægfliser pga. manglende vådrumsmembran. Vi takker for jeres forståelse og vi gør alt, hvad vi kan for at mindske generne for beboerne.

Vi er glade for, at mange af jer får afleveret nøgler til tiden. Det hjælper os MEGET - TAK!

Badevogne!
Vi tildeler badevogne efter den kapacitet vi har, og i den rækkefølge renoveringen opstartes, i de enkelte boliger. Når man har fået tildelt en badevogn, så er det den man skal benytte. Vi er klar over, at nogle af jer skal gå lidt længere end andre, men vi kan desværre ikke bytte rundt på vogne, når de først er tildelt.